TALENTUM-Program

TALENTUM-Program

“Átlagosnál nagyobb tehetség” -labdarúgásban.

Elindult a korosztályok legjobbjaiból álló “talentum” edzés.

Pacsi Bálint,Orbán Attila,Kuttor Attila és Szekér István közremûködésével,speciális  programmal,

a felsõbb csapataink legjobbjaiból, egy vegyes csoport keretein belül,próbáljuk még jobbá tenni játékosainkat.

Az angol és magyar értelmezõ szótár segítségével az alábbiakban próbáljuk meghatározni a képzésben részt vevõk fogalmi értelmezését,a “TALENTUM”programot.

 

A magyar talentum

A mai magyar nyelvben is legalább három jelentése van a szónak. Az Értelmezõ kéziszótár szerint a talentum jelenti:

  • az ókori pénzegységet
  • az átlagosan felülemelkedõ képességet, tehetséget (választékos stílusminõsítéssel)
  • a kiváló képességû személyt.

Igazán nincs rokon értelmû kifejezésünk. A Szinonimaszótár a tehetségnél adja meg a talentum szót, “átlagosnál nagyobb tehetség, illetve amit ki kell bontakoztatni” értelemben.

Az keresztény kultúra a tehetség, adottság jelentést társította a szóhoz. A példázat, a kép a szó erejét mi sem bizonyítja jobban, hogy ma az európai nyelvek mindegyikében legalább két értelemben szerepel a talentum szó (esetleg a latinos -um végzõdés nélkül). Jelenti az ókori súly és pénzegységet, valamint a tehetséget. Több nyelven ugyanez a szó jelenti magát a különlegesen tehetséges embert is. Vannak olyan nyelvek, ahol a tehetség kifejezésére a szótárak szerint csak ez a szó a használatos. (pl.: eszperantó, dán).

Példaképp tekintsük át a szó angol jelentéseit, jelentésárnyalatait! A Random House Angol nyelvi szótára (1995) a talent címszónál az alábbi jelentéseket sorolja fel:

  • 1. különleges, veleszületett képesség vagy adottság
  • 2. a teljesítményre, sikerre való képesség
  • 3. tehetséges személy
  • 4. különleges képességgel rendelkezõ emberek.
  • A ‘talent scout’ azt jelenti: tehetség-felderítõ. Olyan ember, aki   a sport számára keresi és toborozza a különleges tehetségeket.