RENDÕRSÉGI ELÕADÁS A BIZTONSÁGRÓL :

2009. január 19. az Akadémia diákjai biztonságtechnikai elõadáson vettek részt. Varga Sándor rendõr fõhadnagy elõadása a fiatalokra leselkedõ veszélyekre hívta fel a játékosok figyelmét.