NYÁRI START AZ AKADÉMIÁNKON.

Fontos tudnivalók régieknek és újaknak a 2009-s kezdéssel kapcsolatban!

Tisztelt Szülõk!

 

Tájékoztatjuk Önöket az  Illés Akadémia 2009-10 évének kezdésérõl.

A kollégiumba való beköltözés idõpontja:

92-93 korosztály   (2009.július 13-án,   16.00 – 18.00 óra között).

94-s  korosztály     (2009.július 15-én,   16.00 -18.00 óra között ).

95-96-s korosztály(2009.július 20 –án, 16.00-18.00 óra között).

 

Az Akadémista labdarúgók  szülei részére ezen a napon 17.00 órakor szülõi értekezletet tartunk kollégiumunk ebédlõjében. Minden labdarúgó -kérjük egy szülõvel jelenjen meg az új szerzõdések aláírása miatt.(A bejárókra is vonatkozik)

 Az Iskola tanévnyitó ünnepélyének ideje: 2009. szeptember 01. 08.00 óra.

A kollégiumba érkezéskor a kötelezõ okmányokon kívül (személyi igazolvány, TAJ-kártya) az alábbi ruházati és személyi tárgyakat célszerû a tanulóknak magukkal hozni:

– ünnepi ruha: fiúknak – öltöny, fehér ing, nyakkendõ, ünnepi cipõ

– hétköznapi öltözék: alsó- és felsõ ruházat 5 napra, hálóruházat, fürdõköpeny, .

A kollégiumi ellátást igénybe vevõkre vonatkozó alapvetõ szabályok:

Ø A kollégium hétköznap 09.00-tól – 11.30-ig, illetve  16.00-tól – 18.30-ig tart zárva, ebben az idõszakban ott tartózkodni csak külön Akadémia vezetõi engedéllyel lehet.

Ø Az akadémiára az elõírt idõben kell visszaérkezni, ettõl eltérni indokolt esetben, csak a szülõ írásbeli – rendkívüli esetben telefonos – kérése alapján lehet.

Ø A hét közben történõ eltávozáshoz a szülõ elõzetes írásbeli vagy telefonos kérése szükséges.

Ø Az Akadémiai szobákban elhelyezett, a tanulók személyes tulajdonát képezõ tárgyakért az intézmény korlátozott felelõsséget vállal azzal, hogy biztosítja a szoba és szekrényajtó zárhatóságának feltételeit. Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló vagy képviselõje rendõrségi feljelentéssel élhet.

Ø AZ Akadémiai szobákba az edzõk bármely tagja jogosult belépni. Az edzõ a tanuló személyes tárgyait ellenõrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg.

A szobákban labdarúgófelszereléseket tartani tilos! pl.focicipö, edzésnadrág, edzésmez, sportszár

Ø Aki betegség miatt idõben nem tud visszaérkezni, a szülõ telefonon köteles jelezni a távolmaradását.

Ø Egyéni problémáival, társaival kialakult konfliktusaival a edzõjével és az Akadémia vezetõihez fordulhat.

Ø Az Akadémiai  helyiségeket – az adott helyiség használati rendjének megfelelõen – díjmentesen használhatja (informatikai terem, teakonyha, tornaterem stb.).

Ø Igénybe veheti az Akadémia szociális és egészségügyi szolgáltatásait (tisztálkodás, pihenés, orvosi ellátás).

Ø Joga van a tanuláshoz, ismeretei bõvítéséhez.

Ø A tanuló köteles a mindenkori Akadémia szabályok által elõírt Tagdíj kötelezettség teljesítésének a megadott idõpontban eleget tenni.(tárgyhó 10.-ig).

Ø  A tagsági díj  (2009. augusztus 01.töl). :8.000 ft.

Az Akadémia területét csak engedéllyel hagyhatják el a labdarúgók

Ø Ha egy labdarúgó lebetegszik, akkor az Akadémia orvosához irányítjuk és az ö javaslatát figyelembe véve döntünk.

Ø A diákok az Akadémián nem feltétlenül szükséges eszközöket, értékeket, nagyobb pénzösszeget ne tartsanak maguknál, ha mégis van ilyen, biztonságos megõrzésre átadhatják edzõjüknek.

Ø A szekrények, szobaajtók zárása kötelezõ.

Ø A javító vizsgára szorulók tanulószobája:

hétfö,szerda,péntek : 19.00 – 20.00.

 

Az Akadémia  rend a labdarúgás íratlan és a szerzõdésekben foglaltak megsértéséért a vétkes tanulók fegyelmi büntetésben részesülnek. Fegyelmi tárgyalás nélkül adható büntetések:

  • Figyelmeztetés szóban,figyelmeztetés írásban,
  • Megrovás,  szigorú megrovás,
  • Kizárás az Akadémiáról.

 

 

 

                        Akadémia Napirendje:

 

2009-07-13-2009-08-31

 

08.00                Ébresztõ

08.00-08.30    tisztálkodás, öltözködés, szobák rendbetétele

08.30-9.00     Reggeli: Toscana Étterem

09.00-09.15    szobarend ellenõrzése, a kollégium zárása,

09.15-11.30     EDZÉS

12.00-12.15     visszaérkezés a kollégiumba,

12.30-13.15   Ebéd: Toscana Étterem

13.00-15.50    Általános kimenõ, szabadprogram,pihenõ

16.00-17.00    fakultatív programok ,számítógép

16.00-18.00    EDZÉS  (Idején  az Akadémia zárva)

18.30-19.15  Vacsora :Toscana Étterem

19.15-21.00   foglalkozások, fakultatív tanuló, szabadidõs tevékenységek

21.00-22.00   kapuzárás, létszámellenõrzés, felkészülés a villanyoltásra

22.00            Takarodó,villanyoltás

Kollégiumvezetõk:

Horváth Sándor                 06-20-389-56-69

Simonné Tamássy Judit      06-70-70-845-58

Simon Attila                      06-20-38-956-75

Nevelõk:

Bakos Roland, Catalin Azotei, Farkas Péter, Horváth Ádám, Koman Vlagyimir,

Marton Róbert, Nagy József,

 

Kollégiumunk neve és címe:

Herman Ottó Szakképzõ Iskola és Kollégium

Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.9700

Kollégium megközelítése:

Honlapunkon útvonaltervezõ áll rendelkezésükre.

Vasútállomástól: 5-ös vagy 25-ös autóbusz

Autóbusz állomástól: 5-ös autóbusz

Elérhetõségeink:

Telefon: Központ: 94/512-420

Fax: 94/512-421

Fiú kollégium: 94/512-426

Web: www.illesfociakademia.hu

www.hermankoli.mlap.hu (kollégium)

E-mail: simitamijuci@freemail.hu

            atsim2@gmail.com

            voxhs@chello.hu