2012/2013 szezon a mai nappal indul.Az 1994-95-96-97-es korosztály beköltözésével hatodik!!!akadémiás évünket kezdjük.

 

 

Kollégisták beköltözése: az adott napon 17.30-18-ig történjk

Fogadás és információ:

Simonné Tamássy Judit és Dobányné Martonicz Katalin,

Helyiek és bejárók az adott napon 18.00-kor találkoznak az edzõjükkel .

Tisztelt Szülõk!

 

Tájékoztatjuk Önöket,  a 2012/2013. tanévre, az Illés Akadémiára vonatkozóan.

A kollégiumba való beköltözés idõpontja:

94-95-96-97-korosztály          (2012 július 15-én,17.00 – 18.00 óra között)

98-99-  korosztály                (2012.július 18-án,17.00 – 18.00 óra között)

2000-2001-2002-korosztály     (2012.július 20-én 17.00 – 18.00 óra között)

Szükséges felszerelés:Ágynemû huzatok,paplan ,párna és lepedõ!

                              Személyes tisztálkodási felszerelés

 

Az Akadémista labdarúgók  a  beérkezés napján a felújított szobájukról átvételi elismervényt írnak alá mellyel vállalják, hogy a szobákban a rongálást a bent lakók fizetik,  az iskola díjszabása alapján !

 Az Iskola (Herman) tanévnyitó ünnepélyének ideje: 2012. szeptember 03. 08.00 óra.

 

 
 • Alkohol és ajzószerek használata tilos,ezt az akadémián tartózkodás alatt ellenõrizhetik!
 • Aki betegég miatt idõben nem tud visszaérkezni, a szülõ telefonon köteles jelezni a távolmaradását.
 • Egyéni problémáival, társaival kialakult konfliktusaival a edzõjével és az Akadémia vezetõihez fordulhat.
 • Az Akadémiai  helyiségeket – az adott helyiség használati rendjének megfelelõen – díjmentesen használhatja (informatikai terem, teakonyha, tornaterem stb.).
 • Igénybe veheti az Akadémia szociális és egészségügyi szolgáltatásait (tisztálkodás, pihenés, orvosi ellátás).
 • Joga van a tanuláshoz, ismeretei bõvítéséhez.

A tanuló köteles a mindenkori Akadémia szabályok által elõírt Tagdíj kötelezettség teljesítésének a megadott idõpontban eleget tenni.(tárgyhó 10.-ig).

 Akadémia Napirendje:

2012-07-15-2012-08-31

07.30            Ébresztõ

07.30-08.15    Tisztálkodás, öltözködés, reggeli-menza, szobák rendbetétele,ellenõrzés

08.15-08.30    Reggeli-menza,szobarend ellenõrzés,

08.15-11.30    EDZÉS-, a kollégium (11.00-ig) lezárva,

11.00-11.30    Visszaérkezés a kollégiumba, 

11.30-13.30    Ebéd-menza

13.30-15.30    Csendespihenõ

15.30-18.00    EDZÉS-

18.00-19.00    Vacsora-menza,

19.00-21.30    Szabadidõs foglalkozások,fakultatív programok,

21.30            Kollégium zárása

22.30            Takarodó,villanyoltás

A kollégiumi ellátást igénybe vevõkre vonatkozó alapvetõ szabályok:

 • A kollégium hétköznap 08.15-tõl – 11.00-ig, illetve  15.30-tól – 17.30-ig tart zárva, ebben az idõszakban ott tartózkodni csak külön Akadémia vezetõi engedéllyel lehet.
 • Az akadémiára az elõírt idõben kell visszaérkezni, ettõl eltérni indokolt esetben, csak a szülõ írásbeli – rendkívüli esetben telefonos – kérése alapján lehet.
 • A hét közben történõ eltávozáshoz a szülõ elõzetes írásbeli vagy telefonos kérése szükséges.
 • Az Akadémiai szobákban elhelyezett, a tanulók személyes tulajdonát képezõ tárgyakért az intézmény nem vállal felelõsséget !
 • Biztosítja a szekrényajtó zárhatóságának feltételeit.
 • Lopás, betöréses lopás esetén a tanuló vagy képviselõje rendõrségi feljelentéssel élhet.
 • AZ Akadémiai szobákba az edzõi team bármely tagja jogosult belépni. Az edzõ a tanuló személyes tárgyait ellenõrzési céllal kizárólag a tanuló jelenlétében tekintheti meg.

Az Akadémia területét csak engedéllyel hagyhatják el a labdarúgók!

 • Ha egy labdarúgó lebetegszik, akkor az Akadémia orvosához irányítjuk és az ö javaslatát figyelembe véve döntünk.
 • A diákok az Akadémián nem feltétlenül szükséges eszközöket, értékeket, nagyobb pénzösszeget ne tartsanak maguknál, ha mégis van ilyen, biztonságos megõrzésre átadhatják edzõjüknek.
 • A szekrények, szobaajtók zárása kötelezõ.
 • A javító vizsgára szorulók tanulószobája:

 

Az Akadémia  rend a labdarúgás íratlan és a szerzõdésekben foglaltak megsértéséért a vétkes tanulók fegyelmi büntetésben részesülnek.

Fegyelmi tárgyalás nélkül adható büntetések:  megrovás, szigorú megrovás, kizárás az Akadémiáról.

Kollégiumunk neve és címe:

Herman Ottó Szakképzõ Iskola és Kollégium

9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.

Kollégium megközelítése:

Vasútállomástól: 5-ös vagy 25-ös autóbusz

Autóbusz állomástól: 5-ös autóbusz

Elérhetõségeink:

Telefon: Központ:            94/512-420

Fax:                               94/512-421

Fiú kollégium:                  94/512-426

Web: www.illesfociakademia.hu

www.hermankoli.mlap.hu (kollégium)

E-mail: simitamijuci kukac freemail pont hu

              atsim2 kukac gmail pont com

              lurkoufc@gmail.com