MLSZ-C TANFOLYAM INDUL !

Jelenkezés csak online úton!!!

 Vas megye jelentkezés

 Részletek ITT

MLSZ Grassroots C Tanfolyam indul VAS megyében

A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnõttképzési Intézete – a 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó iskolarendszeren kívül szervezett – MLSZ Grassroots „C” labdarúgó edzõképzõ tanfolyamot indít Szombathelyen.
Célja: naprakész ismeretanyaghoz juttassa a gyermekekkel foglalkozó és a tömegsport területén tevékenykedõ edzõket. A tanfolyam során a hallgatók az életkori sajátosságokra épülõ sportági ismeretek mellett elsajátítják a gyermekek sportolásával összefüggõ szervezési, egészség biztosítási, módszertani és tehetséggondozási alapismereteket, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt az érintett korosztályok játékosai között. Jártasságot szereznek a gyermekek sportolásával, labdarúgó foglalkozások tervezésével kapcsolatos dokumentációk elkészítésében. 
A tanfolyam kódja:KPTANC-1537
A tanfolyami képzés helye:

 • Elméleti képzés : Szombathely , Illés Akadémia/Vép
 • Gyakorlati képzés:Szombathely , Illés Akadémia/Vép

A felvételi vizsga követelményei:

A felvételi vizsga idõpontja és helyszíne: 2015.08.17.08.00-12.00 és 13.00-17.00 
(Egyénileg kap mindenki e-mailben értesítést a saját aktuális idõpontról)
A tanfolyam ideje és idõtartama: 2015.09.08-2016.01.12. (66 óra, elmélet és gyakorlat) Tanfolyami napok: (Minden nap 08.00 órától 18.00 óráig tart a tanfolyam)

 • nap:2015.09.08.
 • nap:2015.09.22
 • nap:2015.10.06
 • nap:2015.10.20
 • nap:2015.11.10
 • nap:2015.11.24
 • nap:2015.12.04
 • Vizsganap:
 • nap:2016.01.12
 • A tanfolyam díja: (részletfizetési lehetõség nincs)
 • 30.000.- Ft+ÁFA = 38.100.- Ft
 • 20.000.- Ft+ÁFA = 25.400.- Ft (MLSZ Elnökségi határozat alapján az MLSZ „D” licences végzettséggel rendelkezõk számára)

Jelentkezési feltételek:

 • online jelentkezés pontos (!) kitöltése és elküldése – Vas megye jelentkezés
 • aki rendelkezik MLSZ D képesítéssel, az oklevelének másolatát a felvételire hozza magával
 • legmagasabb iskolai végzettség fénymásolata
 • érettségi bizonyítvány (ELN-90/2015(06.01)-es számú határozat alapján)
 • 18. életév betöltése
 • orvosi alkalmassági igazolás
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti példány sikeres felvételi esetén)

Jelentkezés határideje: 2015. augusztus 15
A jelentkezés 2015 augusztusától központi, online módon történik (ide kattintva). A jelentkezõk közül kizárólag az elsõ 50 fõ kap meghívót a gyakorlati felvételi vizsgára. 
MLSZ „C” tanfolyam képzési tematikája (66 óra):

 • Grassroots filozófia
 • Etika
 • Játékszabályok (pályaméretek, szabályok)
 • Rendezvényszervezés  – elmélet és gyakorlat / Fesztivál- és tornaszervezés/
 • Sportegészségügy, sérülések megelõzése – elmélet és gyakorlat
 • Táplálkozási ismeretek
 • Higiéniás- és mentálhigiéniás alapok
 • Gyermekvédelem a futballban
 • Elsõsegélynyújtás – gyakorlat
 • Az edzõ – pedagógus (szerepek, elvárások, feladatok)
 • Az edzõ adminisztratív feladatai
 • A gyerekek tulajdonságai, életkori sajátosságai
 • Korosztályos foglalkozások (edzés, testnevelés)
 • Foglalkozások gyakorlat- és játékanyagai
 • Vizsga 

Egyebek:

 1. OTP:11707024-20484068-00000000. Ezen a számlaszámon történnek a befizetések a felvétel visszaigazolása után.
 2. Átutaláskor kérjük a közlemények rovatban feltüntetni a hallgató nevét (ha egyesület fizeti be, akkor is), és a KPTANC-1537 kódot.
 3. A befizetés igazolás fénymásolatát kérjük az elsõ órára elhozni (a felvétel visszaigazolása után)!
 4. A tanfolyam 24 fõs létszámmal indul, de az elsõ 50 hiánytalanul beérkezõ jelentkezést tudjuk regisztrálni és a felvételi eljárásra behívni.
 5. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon sportruházatban, edzésszerelésben kötelezõ a megjelenés, teremcipõ és mûfûre alkalmas futballcipõ is szükséges.
 6. Sportorvosi igazolást, erkölcsi bizonyítványt (illetve annak megkérését igazoló dokumentumot), és a befizetés igazolását az elsõ órán kell bemutatni.
 7. A gyakorlati és elméleti oktatások 5%-án lehet hiányozni!
 8. A gyakorlati foglalkozások sérülés miatti mulasztása hiányzásnak minõsül.
 9. Pedagógus továbbképzésre nem akkreditált a tanfolyam.

További információ kérhetõ:
 Sárközi István  : 30/381-6241,   e-mail  : sarkozi.istvan@mlsz.hu 
Horváth  Sándor : 30/774-2510 , e-mail :  voxhs@chello.hu