KEDVEZÕ MOBILTELEFON

Pannon telefonok,egymással ingyenes beszélgetéssel.

KEDVEZÕ MOBILTELEFON AJÁNLAT!

Tisztelt Szülõk és Sportolók!

Amint   azt   bizonyára   tudják,  Akadémiánknál   a   PANNON   GSM   biztosítja  a mobiltelefon szolgáltatást.

Az   alkalmazotti   kedvezmények   bõvítése   érdekében   tárgyalásokat   folytattunk,   hogy   a Önök is kedvezõbb tarifával vehessenek igénybe mobiltelefon szolgáltatásokat.

Az alábbiakban részletezném a Contact Sped 2000 Kft./Haladás/Illés Akadémia „dolgozó” részére a    PANNON GSM által biztosított tarifát:

 

A havi alapdíj 1800.-Ft. ami teljes egészében lebeszélhetõ!

 

Az egymás közötti O.-Ft csoporthívás havi díja 600.-+ 480.- azaz 1080,- Ft, melybõl 600.-Ft   lebeszélhetõ,  így

 a havi alapdíj összesen 2880,-Ft, amibõl 2400,-Ft minden hónapban lebeszélhetõ!

 

Minden sportoló 3 elõfizetést igényelhet maximum, mely 3 db elõfizetésbõl  l db lehet meglévõ szám is, de a másik kettõnek új elõfizetésnek szükséges lennie, vagy mind a 3 db új   elõfizetéssel is köthetõ.

 

A szerzõdéseket Önöknek szükséges megkötnie bármely PANNON GSM üzletben, melyhez

az általunk kiállított engedély szükséges. Az elõfizetések az Önök nevére kerülnek, minden

szerzõdés 2 éves hûségszerzõdéssel köttetik meg, kivéve, ha nem vesznek az elõfizetéshez készüléket,   ez   utóbbi   esetben   nincsen   hûségszerzõdés.

 

Az   elõfizetések   havi   díjainak

fizetéséért Önök. tartoznak anyagi felelõsséggel.

 

Minden FLOTTA tag DÍJMENTESEN tudja hívni egymást, illetve a céges elõfizetéseket

is és fordítva.

Minden más hálózatba irányuló hívás költsége 16,50,-ft (!) perc alapú számlázással

Ez azt jelenti, hogy míg lakossági ügyfélként 33-35,-ft-os percdíjjal rendelkezõ tarifákat

tudnak   megkötni   Önök   bármely   mobilszolgáltatónál,   ha   elõfizetést   kötnének,   addig

Dolgozói Kedvezményes Tarifa esetén ez a percdíj a FELE(!) az Önök részére!

Az SMS díja bruttó 30,-ft.

Mivel a szerzõdések saját névre szólnak, ezért ahogy fentebb írtam, mindenben Önök járnak

el. Az engedély kiállítását és a szerzõdés megkötését követõen a késõbbiekben a 1220-as

rövid hívószámon áll  rendelkezésükre a  PANNON GSM ügyfélszolgálata, amihez a  szerzõdés   megkötésekor   megadott   6   jegyû   jelszót   lesz   szükséges   megjegyezniük   és  bemondaniuk, ha ügyintézni szeretnének.

A tarifa használatát a PANNON GSM mindaddig biztosítja az Önök részére, amíg a Contact

Sped 2000 Kft/HALADÁS alkalmazásában állnak.

Amennyiben megszûnik a kapcsolatuk, abban az esetben az elõfizetések átváltásra

kerülnek más, lakossági publikus tarifába. Ezt Önök személyesen ügy intézhetik a PANNON

GSM ügyfélszolgálatán, avagy 30 napon belül, ha nem történik meg az átváltás valamely

lakossági tarifába, akkor a PANNON GSM váltja át automatikusan e tarifát az Önök részére.

Ezen esetben semminemû kötbér nem terheli Önöket, csak a továbbiakban is fent szükséges

tartani az elõfizetést, annak lejáratáig.

Köszönöm szíves figyelmét!   Köszönettel és Üdvözlettel: Dénes Norbert

           PANNON GSM Zrt

        Regionális Ügyfélkapcsolati Menedzser