INFORMÁCIÓ A LEENDŐ L9 OSZTÁLY TANULÓINAK!!!

A beiratkozás időpontja:

2016. június 22. (szerda), 8 órától 12 óráig

Kérjük, ekkor az alábbiakat hozd magaddal:

  • általános iskolai bizonyítvány
  • levelünkhöz mellékelt adatlapot kitöltve és aláírva
  • tankönyvrendelő és tankönyvtámogatást igénylő lapot kitöltve és aláírva
  • a Nevelési Tanácsadó vagy Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét, határozatát amennyiben valamely tantárgy felmentésében részesültél vagy sajátos nevelési igényű tanulónak minősülsz
    Nemzeti Egységes Kártyarendszer azonosító adatlapot, amit az Okmányirodában kérhetsz (diákigazolványhoz szükséges)

Köszönjük